Scattered SquaresScattered Squares is een kunstwerk voor de openbare ruimte. Willekeurig zijn een aantal vierkanten door elkaar getekend van verschillend formaat. Wel is steeds eenzelfde middelpunt aangehouden. Alle vierkanten samen vormen nu 1 tekening en door symmetrisch een aantal lijnen te verwijderen, ontstaat een nieuwe tekening. Deze heeft zichtbaar geen realtie meer met het uitgangspunt. In dit ontwerp is het weghalen van lijnen in twee stadia gedaan, net zolang totdat er 1 grillige contourlijn is ontstaan. Om hier nu een ruimtelijk object van te maken is deze lijn taps geëxtrudeerd. Het bouwwerk dat is ontstaan lijkt zo een beetje op een labyrinth waar je niet in kan.
Niet uitgevoerd.
Afemtinge: 550x550x150 cm. // materiaal: gecoat staal.


English: Scattered Squares is an artwork for the public space. A number of squares are randomly mixed in digital format. The same center has always been reached. All squares together form 1 drawing and by symmetrically removing a number of lines, begins a new drawing. This no longer has authenticity with its origin. In this design, the removal of lines is done in two stages, resulting in a whimsical contour line. To make this into a spatial object, the contour is tapered extruded. The object that has been created looks a bit like a labyrinth that you cannot enter.
Not yet build
Sizes: 550x550x150 cm. // material: coated steel.