Time is a Construct'Time is a Construct' is een serie foto's van een bewegend beeld, waarbij de tijd is stil gezet. Daarmee verbeelden de opnames mijn geloof dat tijd niet bestaat en een constructie is van de mens, om de wereld om ons heen vast te kunnen leggen. Deze afspraak is een hulpmiddel om te kunnen communiceren dat er beweging/ verandering van ruimte plaats vindt binnen de drie dimensies van de Euclidische meetkunde. Dat werkt ook, maar als je probeert voor te stellen dat er ook nog een vierde dimensie bestaat, dan kun je het begrip tijd buiten beschouwing laten. De vierde dimensie is namelijk alles omvattend en ik denk dat wat wij waarnemen in de derde dimensie als beweging, niet meer is dan een manifestatie van de vierde dimensie in onze voorstelbare derde dimensie. En alleen door verandering/ beweging is de vierde dimensie waarneembaar. Zie voor meer info over dit onderwerp het boekje 'Flatland' door E.A. Abbott.
Afmeting: 120x80x2 cm. 100x100x2 cm. // materiaal: houten lijst zwart gelakt, 3mm. dibond.


English: 'Time is a Construct' is a series of photographs in which time has stopped while a moving image is visible. I believe that time does not exist and is a construction of mankind to be able to record the world around us. This convention is actually a tool to communicate that movement/change in space, takes place within the three dimensions of Euclidean geometry. That works very well, but if you try to imagine that there is a fourth dimension too, you can ignore the concept of time. The fourth dimension is what I believe all-encompassing and that what we perceive in the third dimension as movement is nothing more than a manifestation of the fourth dimension in our conceivable third dimension. And only through change/movement is the fourth dimension perceptible. For more information on this subject, see the booklet 'Flatland' by E.A. Abbott.
Sizes: 120x80x2 cm. 100x100x2 cm. // material: wooden frame, black lacker, 3mm. dibond.