Meubel ObjectMeubel Object is onderdeel van mijn eindexamenwerk 1998. Het meubel is een levendig en sculpturaal balie-tafel-zit-object. Het ontwerp komt voort uit het idee van de foto's van licht, waarbij je al schetsend naar een defintief resultaat toewerkt. Met Meubel Object wilde ik dat in de praktijk brengen op een ruimtelijke manier. Weliswaar eerst in karton, ben ik gaan bouwen aan een meubel, zonder vooropgezet plan. Dat heeft geresulteerd in een dynamisch onconventioneel meubelstuk.
Afmeting: 320x220x95 cm. // materiaal: gelakt MDF


English: Meubel Object is part of my final exams 1998. The furniture is a lively and sculptural desk-table-sitting object. The design stems from the idea of ​​the photos of light, where working towards a final result just sketching. With Meubel Object, I wanted to put that into practice in a spatial manner. Although first in cardboard, I started building a piece of furniture, without a preconceived plan. This resulted in a dynamic, unconventional piece of furniture.
Sizes: 320x220x95 cm. // material: lackered MDF