LijnenSpelLijnenspel is een kunstwerk voor de openbare ruimte. Het is een werk dat verbind en ook complexe overbruggingen laat zien. Lijnenspel verbeeld de moeilijkheid van verbinden, maar tegelijkertijd laten zien dat het ook een spel is; verbinden is leuk en de moeite waard. Zonder verbinden geen kunstwerk. Dan liggen er simpelweg een aantal losse planken op de grond. Door verbinding verhef je platte wanorde tot ruimtelijke een constructie. En dat is weer zeer constructief om maar even de metafoor door te trekken.
Ontworpen voor de gemeente Hengelo. Niet uitgevoerd.
afmeting: onbekend. // materiaal: staal


English: Lijnenspel (= playfull lines) is an artwork for public space. It is a work that unites and shows you complex bridges. Lijnenspel depicts how difficult it can be to unite, but it shows you it can be playfull as well; bonding is and worthwhile. Without joining, no artwork. All pieces would just be piled on the ground. By connecting them you elevate flat chaos to a spacious construction. Which is in the end very constructive.
Designed for the community of Hengelo. Not carried out.
sizes: not available // material: steel