Literatuur Festival De Winteruin
Ik Ben De MakerTot twee keer toe heb ik het decor voor literatuurfestival De Winteruin ontworpen en geproduceerd. Voor locaties zowel in Arnhem als in Nijmegen. De eerste keer was onder de titel Ik Ben De Maker. Hiervoor heb ik een decor gebouwd dat op elke locatie anders in te zetten was en bestond uit platte meubels die voor aanvang opgetild moesten worden, waardoor ze vanzelf hun vorm aannamen. Door een slimme constructie hielden de meubels zichzelf staande.
Het tweede festival heette Circus Onder Water en was voornamelijk in de oude bibliotheek de Linderberg in Nijmegen gesitueerd. Aangezien dat een gebouw is dat als een spiraal van boven naar beneden is gebouwd rondom een centrale vide, was het logisch het toneel op het diepste punt van de bibliotheek te situeren. Vanwege het circus heb ik een driedimensionale tekening van een circuspiste op de vloer geschilderd en meubels ontworpen alsof deze onderwater van golvende lijnen waren gemaakt.


English: I have designed and produced the set for the De Winteruin literature festival twice. For locations in both Arnhem and Nijmegen. The first time was under the title Ik Ben De Maker. For this I built a set that could be used differently at each location and consisted of flat furniture that had to be lifted before the show started, in order to take on their shape. Thanks to a clever construction, the furniture held itself.
The second festival was called Circus Onder Water and was mainly located in the old library de Linderberg in Nijmegen. Since this is a building that is built from top to bottom like a spiral around a central void, it was logical to position the stage at the deepest point of the library. Because of the circus, I painted a three-dimensional drawing of a circus ring on the floor and designed furniture as if it was made of wavy lines underwater.
Circus Onder Water