Medievale RossoMedievale Rosso is het ontwerp voor een vergadertafel inclusief 12 stoelen. Opdrachtgever: Provincie Gelderland. I.s.m. Harry Koopman. De opdracht luidde, een vergadertafel te ontwerpen met 12 stoelen voor het pas gerenoveerde Sabelspoort. Dit is nog steeds onderdeel van het provinciehuis en is ook regelmatig in gebruik door raadsleden en andere werknemers. Inhuidelijk was de vraag een ontwerp te maken dat zowel middeleeuws van karakter is, als ook een moderne uitsraling heeft. Uit deze twee heldere voorwaarden is vrij snel het defintieve ontwerp naar voren gekomen. Uitgangspunt hierbij zijn middeleeuwse tronen en kasteeltafels. Er werd toen veel gebruik gemaakt van massief eikenhout. Om de verbindg met nu te maken hebben we massief eikenhout gebruikt en dat met een hoogglans donkerrood laminaat laten beplakken. Hierdoor krijgt elk klassiek meubel direct een moderne uitsraling: opdracht geslaagd!
Afmeting: tafel: 76x460x125 cm. stoelen: 84x65x65 cm. // materiaal: eikenhout, HPL, leer.


English: Medievale Rosso is the design for a conference table including 12 chairs. Client: Province of Gelderland. Is M. Harry Koopman. The assignment was to design a conference table with 12 chairs for the newly renovated Sabelspoort. This is still part of the provincial government office and is also regularly used by councilors and other employees. The question was clearly to make a design that is both medieval in nature and has a modern appearance. The definitive design emerged fairly quickly from these two clear conditions. The starting point here are medieval thrones and castle tables. A lot of use was then made of solid oak. To make the connection with now, we have used solid oak wood and have it covered with a high-gloss dark red laminate. This way every classic piece of furniture immediately gets a modern look: assignment successful!
Sizes: table: 76x460x125 cm. chairs: 84x65x65 cm. // material: oakwood, HPL, leather.