DroedelDroedel is een ontwerp voor een fietsnietje voor de Spijkerbuurt. Een droedel is een klakkeloze schets die je wel eens maakt zonder erbij na te denken. Dat gegeven heb ik gebruikt om te vertalen naar een fietsnietje. De levendigheid die uitgaat van deze vorm fleurt wat mij betreft het straatbeeld op. De kleur groen is gekozen om het straatmeubel niet te veel op te laten opvallen. De natuurlijke vorm en de groen kleur gaan op in het soms nog schaarse groen in stadswoonwijken.
Niet uitgevoerd.
Afmeting: 96x80x45 cm. // materiaal: poedercoated staal.


English: Droedel is a design for a bicycle rack for the Spijkerbuurt. A droedel is a reckless sketch that you sometimes make without thinking. I used that fact to translate into a bicycle rack. The liveliness that emanates from this form brightens up the street scene. The color green has been chosen not to make the street furniture stand out too much. The natural form and the green color merge with the sometimes scarce greenery in urban areas.
Not implemented.
Sizes: 96x80x45 cm. // material: powdercoated steel.