HoornenboegVoor landgoed De Hoornenboeg heb ik in samenwerking met Studio Heiko Balster de bar ontworpen en gemaakt voor het restaurant Bij De Tuinman. Al snel wilden we een bar bouwen uit massief hout, gezien de uitsraling en ligging van het landgoed. Qua ontwerp zijn we gaan kijken naar de functie van deze bar. Het moest een plek krijgen voor de koffiemachine, een plek voor de kassa en een tapfunctie krijgen voor de overige drankjes. De eis van de klant was dat er geen mensen aan de bar plaats nemen; van het begin af aan is de bar een plek geweest om aan uit te serveren. Visueel hebben wij de drie functies door grote blokken te tekenen gescheiden van elkaar, om vervolgens in de juiste proporties weer samen te voegen. De verbindende factor in deze in de plint van groen berken multiplex. Daar zijn alle massief houten elementen aan 'opgehangen'. Tot slot hebben we op een decoratieve, maar niet te opvallende manier uiting willen geven aan het natuurlijke/biologische karakter van de keuken van het restaurant, met de nadruk op eigen geteelde groenten. Vandaar dat we twee kolen hebben ingefreesd in de massief houten delen van de bar.
Afmeting: 135x150x350 cm. // materiaal: essenhout, betonplex (groen)


English: For De Hoornenboeg estate, in collaboration with Studio Heiko Balster, we designed and made the bar for the reastaurant Bij De Tuinman. We wanted to build a bar out of solid wood, given the appearance and location of the estate. In terms of design, we started looking at the function of this bar. It had to get a place for the coffee machine, a place for the cash register and a tap function for the other drinks. The customer's requirement was that no people sit at the bar; from the beginning, the bar had to be the place to serve from. We have visually separated the three functions by drawing large blocks, then merging them together again in the right proportions. The connecting factor is the plinth of green birch plywood. All solid wood elements are 'hung' on this. Finally, we wanted to express the natural / organic character of the restaurant's kitchen in a decorative but not too striking manner, with the emphasis on home-grown vegetables. That is why we milled two coals into the solid wood parts of the bar.
Sizes: 135x150x350 cm. // material: ash wood, concrete plywood (green)